Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności 2015 r.

Komunikaty multimedialne PKW

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej o technice głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Informacja PKW dotyczące techniki głosowania.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SENAT

Informacja PKW dotyczące techniki głosowania.

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Technika głosowania SEJM

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Wczoraj (30.09.2015) odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego podczas, którego Starosta wraz z Wójtami i Burmistrzami podjęli uchwałę o przyjęciu projektu Strategii wraz z listą projektów i zadecydowali o skierowaniu go do konsultacji społecznych.

Informacja KRUS

Od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2015 r., które wyniosło 3.854 zł 88 gr, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent.

Konsultacje społeczne

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza na konsultacje społeczne w ramach rozpoczęcia prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Plakat w załączeniu.

Dożynki

DOŻYNKI
Biskup Włocławski Wiesław Mering, Powiat Lipnowski oraz Gmina Bobrowniki zapraszają na Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne 29.08.2015r (sobota) Bobrowniki.

Ostrzeżenie meteorologiczne- Upały

Zjawisko: Upały
Stopień zagrożenia: 3
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od godz.15:00 dnia 08.08.2015 do godz. 20:00 dnia 15.08.2015

Komunikat

Komunikat

z dnia 9 sierpnia 2015r w sprawie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz o wprowadzeniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na polecenie OSP.

Najładniejszy ogródek w miejscowości Wielgie

W dniu 02.07.2015 r. Komisja w składzie Pan Ryszard Kurowski, Pani Danuta Jabłońska oraz Pani Agnieszka Orłowska-Olewińska dokonała przeglądu ogródków zgłoszonych do konkursu na „Najładniejszy Ogródek mieszkańców Wielgiego ”.

Dożynki w Gminie Wielgie

Wójt Gminy Wielgie, Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne Teodorowo 23 sierpnia 2015r.

"Czerwony Szlak Życia"

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do oddawania krwi Teodorowo Dożynki Gminne 23.08 (niedziela), w godz.: 12.00-17.00.

Sprzęt dla Strażaków i nie tylko.....

Na dożynkach gminy Wielgie, które odbyły się w niedzielę 23 sierpnia 2015 roku obecny był prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Andrzej Gross, towarzyszył Prezesowi dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Oddziału ARiMR Pan Andrzej Owczarz.
  • Zdjęcie motocykli członków GKM

KOMUNIKAT GKM

W dniu 21 czerwca tj., (niedziela) 2015 roku, spotykamy się na spotkaniu organizacyjnym naszego Klubu. Spotkanie braci motocyklowej o godz. 15:00 tym razem w sali Ośrodka Kultury Gminy Wielgie (remiza OSP w Wielgiem).
Zaprasza się Wójta Gminy Wielgie, Przewodniczącą Rady Gminy, Sekretarza Gminy Wielgie i Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wielgie oraz naszych dobrych sponsorów, wszystkich członków oraz przyjaciół naszego Klubu. Wstęp wolny.
Wszystkich tych którym na sercu leży dobro naszego Klubu.
  • Plakat - aktywne wakacje

Aktywne Wakacje 2015

Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie
zaprasza wszystkie dzieci i młodzież do udziału w akcji "Aktywne Wakacje"

Noc Sobótkowa w Wielgiem

W minioną sobotę tj. 20.06.2015r. pracownicy Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie zaprosili mieszkańców gminy na uroczystość – Noc sobótkową. Święto w zamyśle nawiązywało swym charakterem do pradawnych zwyczajów i symboli : sobótki czyli ogniska, kwiatu paproci i wianków.

XI Festyn Myśliwski

Wójt Gminy Wielgie Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie oraz Koło Łowieckie Sokolników Nr 6 ,, ZYS'' im. Czesława Sielickiego zapraszają na XI FESTYN MYŚLIWSKI.

Zakończenie roku akademickiego

Słuchacze UTW o/ Wielgie zakończyli II rok kształcenia 2014/2015

W dniu 25 czerwca 2015r. w godz. 15.30-19.30 w sali Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie odbyło się uroczyste zakończenie II roku akademickiego dla słuchaczy UTW o/Wielgie. W/w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy p. Przewodnicząca Rady mgr Halina Sztypka, p. Wójt Gminy mgr Tadeusz Wiewiórski oraz Radna Powiatu Zofia Kuczmarska. Uczelnię WSHE we Włocławku reprezentowali p. dr. Marek Stefański oraz Prezes Zarządu KDUTW we Włocławku mgr Jerzy Nowacki, którzy składali słuchaczom życzenia przyjemnych i zdrowych wakacji.

Twoja ulubiona opowieść biblijna

W imieniu Centrum Rozwoju Lokalnego informujemy, że została ogłoszona III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod nazwą „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Do udziału w nim zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 4 do 13 lat z całej Polski.

Komunikat meteorologiczny

Poniżej zamieszczamy komunikat meteorologiczny dot. prognozy niebezpiecznych zjawisk- upały, nadesłany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu.

Sołtysiada 2015

Gmina Chrostkowo i Stowarztszenie Sołyusów Gminy Lipno zaprasza na Sołtysiadę 2015r

Susza 2015

Susza 2015

Rolnicy, u których wystąpiły straty spowodowane klęską suszy na terenie Gminy Wielgie w zasiewach proszeni są o zgłoszenie powstałych szkód do Urzędu Gminy w Wielgiem ( pokój nr 8 – p. Agnieszka Orłowska-Olewińska ) do dnia 20.07.2015 r.

Wakacyjna fotorelacja GKM

Wakacyjna fotorelacja Gminnego Klubu Motocyklowego z Walnego Zgromadzenia Motocyklistów w Wielgiem dnia 21.06.2015r., oraz udziału w gminnych zawodach OSP w Zakrzewie jak i Festynie Myśliwskim Zakrzewo 2015.

Informacja

W dniu 07.07.2015 r. do Urzędu Gminy Wielgie wpłynęła oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „MUSTANG” z siedzibą w Wielgiem ul. Szkolna 5 pn. „Obóz sportowo – przygotowawczy do sezonu ligowego 2015/2016 III Ligi Kobiet” na realizację w okresie od 17.07.2015 r. do 22.07.2015 r. w formie wsparcia zadania publicznego przez Wójta Gminy Wielgie, składanej na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ostrzeżenie meteorologiczne

OSTRZEŻENIE- Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.Przewidywane są opady gradu i deszczu w dniu 08.07.2015r. Od godziny 2:00 w nocy do 10:00 rano. Opady deszczu od 20 do 30 mm lokalnie do 40 mm, wiatr w porywach do 90 k/h.

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego
Rozporządzeniem z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1669), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2015 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,7 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (0,95 zł × 86 litrów ).

Konkurs "Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2015"

Powiat Lipnowski serdecznie zaprasza do udziału w organizowanym przy okazji obchodów Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek, które obędą się 29 sierpnia br. w Bobrownikach Konkursie "Rolnik Powiatu Lipnowskiego 2015".

Informacja ARiMR

Informacja

W dniu 31-07-2015 o godzinie 12:00 w Ośrodku Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie, przy ulicy Starowiejskiej 81 ( budynek OSP Wielgie )
odbędzie się szkolenie dla rolników
w zakresie nowych działań PROW na lata 2015-2020r.

Ostrzeżenie meteorologiczne- burze

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29
Zjawisko: Burze
Stopień zagrożenia: 1
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie

Pomóż Sławkowi i Innym

Mieszkaniec mista Lipna jest osobą chorą na białaczkę i w dniu 09 sierpnia 2015 roku w Lipnie odbędzie się Dzień Dawców Szpiku. W załączeniu plakat.

Klub motocyklowy.

KOMUNIKAT
Gminnego Wielickiego Klubu Motocyklowego

W dniu 02 sierpnia 2015 roku ( niedziela) Gminny Wielicki Klub Motocyklowy organizuje rajd po Ziemi Dobrzyńskiej. Zbiórka Klubu Motocyklowego i sympatyków naszego Klubu o godz. 14.00 na parkingu przy pomniku w Wielgiem. W programie zwiedzanie uroków powiatu lipnowskiego.

Rajdowa Fotorelacja GWKM

Rajdowa Fotorelacja Gminnego Wielickiego Klubu Motocyklowego
z rajdu po Ziemi Dobrzyńskiej 2 sierpnia 2015 roku.W piękną słoneczną pogodę wyruszyliśmy z Wielgiego na rajd turystyczny po północnej części Ziemi Dobrzyńskiej – powiatu lipnowskiego.

Turniej piłkarski o puchar Prezesa ARiMR

Gminny Ludowy Klub Sportowy

„Wicher” Wielgie.

 

Uprzejmie informuję, że G L K S „Wicher” Wielgie obchodzi w bieżącym roku piętnastolecie rejestracji i działalności sportowej.

 

W związku z powyższym, z okazji 15-lecia, organizujemy towarzyski turniej piłkarski, o puchar prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzeja Grossa.

 

Turniej odbędzie się na boisku w Teodorowie, Gmina Wielgie, czwartego października 2015 roku (niedziela), od godziny 13.00, bezpośrednio po zakończeniu meczu ligowego.

 

Zapraszamy na turniej mieszkańców gminy Wielgie, wszystkich sympatyków G L K S „Wicher” Wielgie i piłki nożnej.

 

 

                                                                             Prezes Zarządu Klubu

 

                                                                             Grzegorz Szarwiński

 

 

Dorohusk: trudności w odprawach granicznych pojazdów

Od 1 października, w związku z planowanymi pracami remontowymi drogowego przejścia granicznego w Dorohusku, wystąpią trudności w odprawach granicznych pojazdów ciężarowych i osobowych.

KOMUNIKAT GWKM

KOMUNIKAT
Gminnego Wielickiego Klubu Motocyklowego
W dniu 4 października tj. niedziela 2015 roku, o godz. 13: 00 na parkingu w Wielgiem, nastąpi zakończenie sezonu motocyklowego 2015.

Komputerowe badanie wzroku

W dniu:13.10.2015r. w Ośrodku Zdrowia ul. Starowiejska 10 w Wielgiem
w godzinach od 13:00 do 15:00 odbędą się komputerowe badania wzroku
zapisy w Ośrodku Zdrowia

Fotorelacja GWKM -zakończenie sezonu motocyklowego 2015

​FOTORELACJA
GMINNEGO WIELICKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO z zakończenia sezonu motocyklowego 2015.
W dniu 4 października spotkaniem na stadionie gminnym GLKS ,,Wicher" w Wielgiem zakończyliśmy sezon 2015.
Odbyliśmy też ostatni przejazd na trasie Wielgie - Lipno - Skępe - Ligowo - Tłuchowo - Wielgie.

Spotkanie Obywatelskie

Informacja o spotkaniu organizowanym w ramach aktywności obywatelskiej przez Stowarzyszenie Wsi im. Św. Jadwigi Królowej Polski - 17.10.2015r godz. 16.00 OSP Krzyżówki. W załączeniu plakat.

Azbest 2015

Gmina Wielgie w 2015 r. uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie”

Honorowe odznaki "Za zasługi dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej"

Na wniosek wójta gminy Wielgie, Tadeusza Wiewiórskiego, czworo przedsiębiorców otrzymało honorowe odznaki „ Za zasługi dla gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.
Odznaki otrzymali:
Avetisyan Karen
Kowalski Marek
Przybyszewski Wiesław
Wilk Mirosława

Informacja KRUS

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Targi Pracy w Lipnie

W sobotę, 21 listopad 2015 w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie odbędą się Powiatowe Targi Pracy. Zapraszamy na nie wszystkich bezrobotnych, a także osoby, które chcą zmienić aktualną pracę na lepszą i młodzież planującą karierę zawodową.

Informacja KRUS

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji, KRUS informuje, że nie prowadzi w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Dofinansowanie utylizacji azbestu na 2016 rok

Informujemy mieszkańców gminy Wielgie o możliwości otrzymania dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych bądź gospodarczych. Prosimy wszystkich zainteresowanych o złożenie kompletu dokumentów* w Urzędzie Gminy w Wielgiem pokój nr 8 ( p. Agnieszka Orłowska-Olewińska, tel. 0-54 289-73-80 wew. 44 ) w terminie do 15.01.2016 r.

Bezpłatna zbiórka odpadów

W dniach 07-08 grudnia2015 r., w godz. od 900 do 1300 na terenie naszej gminy w wyznaczonych punktach odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów AGD i RTV oraz zużytych opon samochodowych i motorowerowych.

INFORMACJA

Gmina Wielgie otrzymała wsparcie finansowe (dotację) ze środków budżetu państwa w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”
Celem głównym programu jest wsparcie organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania.

"Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny"

Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej informuje, że Ministerstwo wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Po ponad roku funkcjonowania programu, zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż - m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej. W związku z powyższym inf. "Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny"

INFORMACJA

Dzień wolny od pracy - 24 Grudzień 2015r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Wielgie z dnia 25 maja 2015r. dzień 24 Grudnia 2015r. (czwartek) w Urzędzie Gminy w Wielgiem jest dniem wolnym od pracy.

Życzenia Świąteczne

Informacja KRUS

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 r.

Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.

Informacja KRUS

Zwolnienia lekarskie dla ubezpieczonych w KRUS od 1 stycznia 2016 r.

Kasa informuje, że od 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1066) dotycząca trybu i formy wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy.
Przejdź do początku strony