Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Gmina Wielgie uzyskała 100% dotację

AZBEST 2021

    Gmina Wielgie w 2021 r. uzyskała 100 % dotację  ze środków finansowych  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wielgie” w kwocie netto 56.929,50 zł. 
    
    Realizując zadanie osiągnięto efekt ekologiczny w ilości 116,15 Mg zutylizowanych wyrobów zawierających azbest od 46 mieszkańców gminy.

    Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosił brutto 61.483,86 zł.

  • Informacja o otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu w 2021...

Wróć

Przejdź do początku strony