Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Konkurs pn. "Piękny ogród 2020"

Rada Sołecka wsi Wielgie ogłasza IX edycję konkursu na najpiękniejszy przydomowy ogródek pn. "Piękny ogród 2020".

Osoby (mieszkańcy sołectw Wielgie) chcące przystąpić do konkursu proszone są o zgłaszanie swoich ogródków do 30 czerwca 2020r. pod nr tel 693 400 128 lub osobiście do sołtysa Dariusza Wiśniewskiego.

Komisja oceniająca ogródki (3 osoby) zostanie wybrana przez Radę Sołecką. Ogródki oceniane będą do 15.07.2020r. Zwycięzcy otrzymają nagrody niespodzianki.

Konkurs odbedzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej 5 ogródków do rywalizacji. W konkursie nie moga brać udziału członkowie Rady Sołeckiej i osoby oceniające.

Regulamin konkursu

Plakat

  • Plakat

Wróć

Przejdź do początku strony