Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do OHP

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Grudziądzu, ul. Parkowa 18 prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 14 - 18 lat. Zapraszamy osoby, które mają problem z nauką i nie radzą sobie z nią w normalnym trybie nauczania. Zgłosić się mogą także ci młodzi ludzie, których rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej.

Ośrodek OHP umożliwia uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej z oddziałami przysposobiającymi do pracy, szkołach branżowych I stopnia oraz w formie szkolenia kursowego.

Praktyczne przygotowanie zawodowe prowadzone jest na naszych warsztatach oraz u pracodawców zewnętrznych. Kształcimy m.in. w takich zawodach jak: kucharz, stolarz, elektryk, fryzjer, mechanik, lakiernik, sprzedawca.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP czekają na młodzież darmowe miejsca w internacie, wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.

W naszej jednostce prowadzone są różne programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, historycznej, artystycznej, ekologicznej; zajęcia sportowo - rekreacyjne i turystyczne.

Nasza młodzież uczestniczy także w projektach współfinansowanych ze środków unijnych (wymiany, staże, wycieczki zagraniczne).

Serdecznie zapraszamy

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP, ul. Parkowa 18, 86-300 Grudziądz, tel. 56 462 17 24 wew. 331, 332, 339

Informacje w sprawie rekrutacji

  • Informacja o rekrutacji do OHP
  • Plakat informacyjny
  • Ulotka str. 1
  • Ulotka str. 2

Wróć

Przejdź do początku strony