Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

  • loga

Przekazano laptopy do szkół

W ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś priorytetowa nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” , działania 1.1 : „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” numer umowy o powierzenie grantu: 303/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku Gmina Wielgie otrzyma dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego.

W dniu 06 maja 2020r. dokonano przekazania 23 laptopów wraz z słuchawkami do szkół znajdujących się na terenie Gminy Wielgie. Do Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgie trafiło jedenaście zestawów, do Szkoły Podstawowej w Czarnem siedem natomiast do Szkoły Podstawowej w Zadusznikach pięć zestawów. Fotorelacja przedstawia moment przekazania sprzętu Dyrektorom Placówek.

 

Zdjęcia z przekazania laptopów dyrektorom szkół

  • Informacja
  • Przekazanie laptopów dyrekcji ZPO w Wielgiem
  • Przekazanie laptopów dyrektorowi SP w Czarnem
  • Wójt Gminy Wielgie przekazuje laptopy dyrektorowi p...
  • Przekazanie laptopów dyrektorowi SP w Zadusznikach
  • Laptopy przekazane przez Wójta Gminy Wielgie Pani dyrektor...
  • Laptopy, które zostały przekazane do szkół

Wróć

Przejdź do początku strony