Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgłoszenia kandydatów (przez upoważnione osoby reprezentujące komitety wyborcze) do obwodowych komisji wyborczych:

  1. przyjmowane są w  Urzędzie Gminy w Wielgiem, ul. Starowiejska 8, okienko podawcze przy głównym wejściu , do dnia 10 kwietnia  2020r., w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.
  2. mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@wielgie.pl  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Adres: Urząd Gminy w Wielgiem ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie -  z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów do OKW”.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

 

Zasady zgłaszania kandydatów określone są Uchwałą NR 11/2019PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz   Uchwałą NR20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020r.zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (www.pkw.gov.pl).

 

Wróć

Przejdź do początku strony