Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

  • Skan pisma tekst alternatywny skanu poniżej.

Informacja PP Inspektora Sanitarnego

Informujemy, iż osoby zgłaszające do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, powrót z zagranicy dnia 15 marca 2020 roku i później lub osoby będące domownikami osób wracających z zagranicy dnia 15 marca 2020 roku i później winny poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o fakcie takiego powrotu lub faktu bycia domownikiem takiej osoby niezwłocznie telefonicznie: 

1. pod nr telefonu: 054 287 32 24 lub 054 288 46 02 (w godzinach pracy PSSE w Lipnie 700.1500) 

2. pod nr telefonu alarmowego: 600 327 084 tylko poza godzinami pracy PSSE w  Lipnie. 


 

Wróć

Przejdź do początku strony