Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

  • Plakat odnośnie koronowirusa.

Koronawirus - kampania informacyjna

Ministerstwo Zdrowia 

KORONAWIRUS - powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. 

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.
PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa
Jak zapobiegać zakażeniu?
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE 800 190 590 lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
Często myj ręce, używając mydła i wody.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos, Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób,
które kaszlą i kichają. Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych
osób w poczekalni!!!
Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
Nie zbliżaj się do osób chorych.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału
obserwacyjno-zakaźnego.  
Infolinia NFZ
800 190 590
Strona internetowa poświęcona koronawirusowi

Wróć

Przejdź do początku strony