Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu zleconych przez Gminę Wielgie w 2020r.

 Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , uchwały Rady Gminy Wielgie nr III/16/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu,  § 4 Regulaminu Otwartego Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/2020 Wójta Gminy Wielgie z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020 oraz  Zarządzenia Nr 9/2020 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Blok zadaniowy

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ocena komisji w pkt.

1

Gminny Ludowy Klub Sportowy ‘WICHER”,
ul. Olchowa 2, 87-603 Wielgie

  1. 1. Prowadzenie przez klub sportowy zajęć w dyscyplinie sportowej: piłka nożna mężczyzn,

2. Organizowanie zawodów sportowych i/lub uczestnictwa w nich.

52 710,00

46 710,00

46 710,00

35,00

2

Uczniowski Klub Sportowy „ Mustang Wielgie” ul. Szkolna 5 87-603 Wielgie

1. Prowadzenie przez klub sportowy zajęć w dyscyplinie sportowej: piłka nożna mężczyzn i kobiet,

2. Organizowanie zawodów sportowych i/lub uczestnictwa w nich.

78 691,00

69 916,00

69 916,00

38,00

 

Razem

 

131 401,00

116 626,00

116 626,00

 

3

Stowarzyszenie „ Na tropie”
ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

Na podstawie Zarządzenia nr 4/2020 Wójta Gminy Wielgie z dnia 7 stycznia 2020 termin składania ofert został określony na 31.01.2020r. godz. 09:00. Oferta wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 31.01.2020r. o godz. 12:15, tj. po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, w związku z czym nie spełniając warunku formalnego zostaje odrzucona.

Minimalna ilość punktów 25.

Wielgie dnia 07.02.2020 r.

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Wielgie w 2020 r.

 Wójt Gminy Wielgie działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz § 4 Regulaminu Otwartego Konkursu stanowiącego załącznik do Zarządzenia 3/2020 Wójta Gminy z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w roku 2020 oraz Zarządzenia 9/2020 Wójta Gminy z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

 

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Blok zadaniowy

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Kwota przyznana

Ocena komisji w pkt.

1

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie „Przyszłość”, ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

 

- prowadzenie przez organizacje pozarządowe zajęć sportowych: aerobik.

 

 

4 800,00

 

4 095,00

 

4 095,00

 

34,67

2

Uczniowski Klub Sportowy „Mustang Wielgie” ul. Szkolna 5,87-603 Wielgie

- organizacja treningów, zajęć sportowych, 

- organizacja zawodów i rozgrywek

- udział w zawodach i rozgrywkach

- prowadzenie zajęć na siłowni, 

- organizowania masowych imprez sportowych i rekreacyjnych, turniejów olimpiad oraz innych imprez o podobnym charakterze popularyzujących rozwój kultury fizycznej. 

 

 

5 800,00

 

5 200,00

 

5 200,00

34,67

Razem

10 600,00

9 295,00

9 295,00

 

Minimalna ilość punktów 25.

Wielgie dnia 07.02.2020 r.

 

 

 

Wróć

Przejdź do początku strony