Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Wielgie informuje, iż na realizację zadań publicznych w roku 2020 zostały ogłoszone następujące konkursy:

  1. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Wielgie 2020 w roku

  2. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wielgie w 2020 roku.

Ogłoszenia o konkursach, regulamin oraz dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się pod następującym adresem http://bip.wielgie.pl/

Wróć

Przejdź do początku strony