Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody

  • Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi

Wróć

Przejdź do początku strony