Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Ocena jakości wody

Pismem z dnia 05.11.2019r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda z wodociągu publicznego Wielgie odpowiada wymaganiom jakości wody ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny. W związku z powyższym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wróć

Przejdź do początku strony