Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

  • logo

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Wielgie aktualizuje Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wielgie na lata 2016-2020 z perspektywą wykonania do roku 2023 (LPR). Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE przewidziana w okresie programowania 2014-2020 dla gminy.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie na załączonym formularzu wszelkich uwag do zaprezentowanego programu rewitalizacji.

Prośbę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców gminy, właścicieli nieruchomości w gminie, a także użytkowników wieczystych i osób zarządzający nieruchomościami, podmiotów prowadzących/planujących rozpocząć działalność gospodarczą lub społeczną, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów władzy publicznej.

Każdy wypełniony kwestionariusz jest dla nas bardzo cenny i będzie wykorzystany w aktualizacji programie.

Kwestionariusze ankiety należy składać do dnia 04.11.2019r. do godz. 12:00

Wróć

Przejdź do początku strony