Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

Uwaga Rolnicy!

 

W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

Wojewódzka Komisja Wyborcza ustanowiła Gminę WIELGIE jako Okręg Wyborczy nr 66 oraz powołała Okręgową Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów w Gminie Wielgie w składzie:

1. Pikus Magdalena - Przewodnicząca Komisji;

2. Krajewska Małgorzata - V-ce Przewodnicząca;

3. Karpińska Małgorzata - Sekretarz Komisji;

4. Dunajko Stanisław - Członek Komisji;

5. Leśniewski Rafał - Członek Komisji.
 

Komisja będzie prowadziła dyżury w siedzibie Urzędu Gminy w Wielgiem w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30, w pok. Nr 2 celem rejestracji kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej. Zgłoszenia kandydatów do izby przyjmowane będą do dnia 5 lipca 2019 r. wraz z kompletem wymaganych dokumentów, tj.

- zgłoszeniem kandydata;

- zgodą na przetwarzanie danych osobowych;

- oświadczeniem kandydata o zgodzie na kandydowanie;

- oświadczeniem kandydata o niekaralności;

- listą osób popierających zgłoszenie kandydatury Pana/Pani - (50 podpisów rolników).

Dokumenty do pobrania w pok. Nr 2 lub Nr 8 oraz poniżej ze strony.

 

Głosowanie na członków izby odbędzie się w Urzędzie Gminy Wielgie,

pokój Nr 1 w dniu 28 lipca 2019 r. w godz. od 8 00 do godz. 18 00

Wróć

Przejdź do początku strony