Przejście do sekcji:

Treść strony - Powszechny spis rolny

  • mobilny_punkt_do_samospisu

Mobilny punkt do samospisu

Gmina Wielgie zaprasza do "mobilnego punktu do samospisu" w powszechnym spisie rolnym 2020, który będzie utworzony w budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie (przy OSP Wielgie) ul. Starowiejska 81 w godzinach od 10:00 do 15:30 w dniu23 października bieżącego roku.
  • Spis rolny logo do atykułu

Włączamy się w powszechny spis rolny

Od 1 września do 30 listopada rolnicy spiszą się Powszechnym Spisie Rolnym. Udział w nim jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców wsi. Jakie formy spisu mogą wybrać? Czym jest Powszechny Spis Rolny? Wspólna polityka gospodarcza oraz plany międzynarodowych działań na najbliższe lata w krajach Unii wymagają znajomości aktualnego stanu gospodarki rolnej krajów członkowskich. Między innymi także dlatego przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny.
  • Twarze osób, rolnictwo

Szczegółowe informacje odnośnie spisu rolnego 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.
  • Fotografia dotycząca spisu rolnego

Nabór na rachmistrzów terenowych

Ogłoszenie o naborze rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Wielgie w 2020 r. Zgodnie z zapisem art. 20 ust 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym ( Dz. U. z 2019, poz. 1728 o Państwowym Spisie Rolnym 2020 kandydatem na Rachmistrza spisowego może zostać osoba: pełnoletnia; zamieszkała na terenie gminy Wielgie, posiadająca, co najmniej średnie wykształcenie ...
  • spis rolny logo

Powszechny spis rolny 2020

Powszechny Spis Rolny daje możliwość zebrania wielu danych, pokazania struktury gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Przejdź do początku strony