Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Statystyczne badania ankietowe

W związku z nadesłaną wiadomością zamieszczamy harmonogram badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na 2022 rok.

Metody realizacji badań ankietowych:

 • wywiad telefoniczny
 • wywiad bezpośredni (wizyta ankietera w Państwa domu/ na targowiskach/ w sklepach),
 • wywiad elektroniczny (samospis przez Internet).

Badania ankietowe społeczne:

 • PKZ - Uczestnictwo w podróżach krajowych/ zagranicznych (styczeń, kwiecień, lipiec,październik),
 • SSI-10 - Wykorzystanie technologii informacyjno - telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych (kwiecień, maj),
 • EU-SILC - Europejskie Badqania Warunków Życia Ludności (kwiecień, czerwiec),
 • BR - Badania budżetów gospodarstw domowych (realizowane przez cały rok),
 • KGD - Kondycja gospodarstw domowych (realizowny przez cały rok),
 • BAEL - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (realizowane przez cały rok),
 • C-02, C-07, C-08 - Notowania cen detalicznych (realizowane przez cały rok).

Badania ankietowe rolne:

 • AK-R - Ankieta koniunktury w gospodarstwach rolnych (styczeń, lipiec),
 • R-ZW-S - Badania pogłoiwa świń oraz produkcji żywca wieprzowego (czerwiec, grudzień),
 • R-r-oz - Badanie plonów zbóż ozimych (badanie realizowane przez firmę zewnętrzną w czerwcu, lipcu),
 • R-r-z - Badania plonów ziemniaków (badanie realizowane  przez firme zewnętrzną w sierpniu),
 • R-ZW-B - Badania pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej (grudzień),
 • R-CT - Notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych (realizowane przez cały rok).

Każdy ankieter posiada legitymację wystawiona przez Dyrektora Urzedu Statystycznego w Bydgoszczy. W razie jakichkolwiek wątpliwości ich tożsamość można potwierdzić dzwoniąc pod numer 52 36 69 398, 532 089 468 lub 533 304 750 oraz na stronie https://sa.stat.gov.pl/formularz

 • Informacja Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy nt...

Wróć

Przejdź do początku strony