Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Umowa na dofinansowanie projektu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”

W dniu 15 lipca 2021 r. Gmina Wielgie podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie projektu dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, na zadanie pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ZPO Wielgie” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Planowane koszty całkowite projektu to 998 980,96 zł
Wysokość dofinansowania projektu wg umowy wyniesie 499 491,00 zł co stanowi 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

  • Informacja dotycząca podpisania umowy z Urzędem...

Wróć

Przejdź do początku strony