Przejście do sekcji:

Treść strony - Aktualności

Prośba o ograniczenie osobistego załatwiania spraw.

UWAGA!

Szanowni Państwo

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-COV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu Gminy Wielgie proszę o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Przypominam również, że wszystkie sprawy urzędowe mogą Państwo załatwić elektronicznie przez internet za pomocą Gminnego Systemu Komunikacji Online dostępnego pod adresem https://eurzad.wielgie.pl oraz za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl), szczegóły odnośnie elektronicznego sposobu załatwiania spraw oraz wzory formularzy elektronicznych znajdą Państwo na stronach internetowych Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielgie (http://bip.wielgie.pl) oraz na stronie www.gmina.wielgie.pl.

Zachęcam również do korzystania z dostępnych linii telefonicznych. Jednocześnie zwracam się z prośbą do wszystkich organizacji społecznych i stowarzyszeń, by w ramach działań profilaktycznych powstrzymać się od organizacji wszelkich spotkań i wydarzeń, podczas których mogłoby wystąpić niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2. Bardzo proszę, aby do Urzędu Gminy Wielgie przychodzić osobiście tylko w najpilniejszych sprawach.

O wszelkich zmianach będę informował za pośrednictwem naszej strony internetowej www.wielgie.pl.

Dziękuję za wyrozumiałość.

 

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski


LISTA DANYCH KONTAKTOWYCH

PRACOWNIKÓW ORAZ STANOWISK POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW

URZĘDU GMINY WIELGIE

Urząd Gminy Wielgie – Sekretariat

tel: (54) 289 73 80 , e-mail: gmina@wielgie.pl

Kierownictwo Urzędu 

Nazwa stanowiska

Imię i Nazwisko Pracownika

E-mail

Telefon

Wójt Gminy Wielgie

Tadeusz Wiewiórski

twiewiorski@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 33

Sekretarz Gminy Wielgie

Krzysztof Kalka

kkalka@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 31

Skarbnik Gminy

Bożena Bielicka

bbielicka@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 39

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Wielgie

Jan Wadoń

jwadon@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 34

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Maria Drużyńska

mdruzynska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 43

Referat Organizacyjny

Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz działalności gospodarczej

Milena

Samorek-Łaborewicz

msamorek@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 42

Stanowisko ds. samorządowych, kadr i obsługi Rady Gminy

Grażyna Wyszyńska

gwyszynska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 37

Sekretarka

Agnieszka Śmiłowicz

asmilowicz@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 32

Informatyk

Wiesław Zając

wzajac@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 24

Referat Finansowy

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Elżbieta Łukaszewska

elukaszewska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 40

Stanowisko ds. finansowych

Elżbieta Literska

eliterska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 36

Stanowisko ds. finansowych i podatkowych

Joanna Kozłowska

jkozlowska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 39

Stanowisko ds. realizacji podatków
i opłat

Joanna Śmiechowska

jsmiechowska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 56

Stanowisko ds. funduszy europejskich oraz płac

Marzena Gabryszewska

mgabryszewska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 38

Zastępca Głównego Ksiegowego

Agnieszka Kalinowska

akalinowska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 36

Stanowisko ds. finansowych

Marta Stupecka

mstupecka@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 36

Referat Rozwoju Gminy

Stanowisko ds. podatkowych i gospodarki odpadami

Anita Włodarczyk

awlodarczyk@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 50

Stanowisko ds. gospodarowania odpadami.

Maja Cybulska

mcybulska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 50
 

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Agnieszka Orłowska

aorlowska@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 44

Stanowisko ds. inwestycji, koordynator zespołu ds. programów i projektów.

Krzysztof Głowiński

kglowinski@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 38

Stanowisko ds. mienia komunalnego i Obrony Cywilnej

Marta Myśliwiec

mmysliwiec@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 27

Stanowisko ds. dróg, robót publicznych, planowania przestrzennego

Sławomir Sadowski

ssadowski@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 49

Stanowisko ds. ochrony p. poż, zabytków i ochrony zwierząt

Marcin Burzyński

mburzynski@wielgie.pl

(54) 289-73-80 w. 47


 

Wróć

Przejdź do początku strony